AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula la utilització per part dels usuaris de les pàgines web contingudes en el lloc en Internet www.energycomgest.com, propietat d‘ENERGY COMGEST, SL, empresa domiciliada a Plaça Palmera 6 2n 1a 17600 – (Figueres) – Girona, amb CIF nombre B- 55094395. Aquesta societat amb CIF. B- 55094395 consta inscrita al Registre Mercantil a la fulla GI-50130 del tomo 2772.

La navegació pel website, atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. ENERGY COMGEST S.L., a través del seu website, facilita als usuaris l’accés a determinats continguts posats a disposició per ENERGY COMGEST S.L. o per tercers proveïdors de serveis i continguts. L’usuari accepta voluntàriament que l’ús d’aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

ENERGY COMGEST S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís Legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació a la web. L’usuari s’obliga a llegir el present Avís Legal cadascuna de les ocasions que pretengui accedir al website.

Tot tipus de contingut inclòs en el website, així com el disseny i el codi font de les pàgines web del mateix, està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i sobre propietat industrial.

La totalitat del website i, especialment, text, imatges, programari, i codi font és propietat d’ ENERGY COMGEST S.L. En el cas de continguts inclosos en el website dels que no es posseeixin drets de propietat intel·lectual o industrial, ENERGY COMGEST S.L. garanteix que ha obtingut l’autorització del seu legítim titular per a l’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i, si escau, transformació dels mateixos. Aquests últims són enumerats al peu d’aquesta mateixa pàgina.

En particular, els usuaris i altres persones que vulguin explotar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts inclosos en el website hauran realitzar-lo amb la prèvia autorització d’ ENERGY COMGEST S.L. o, si escau, del seu legítim titular i sempre realitzant aquestes actuacions de bona fe i seguint les directrius del present Avís Legal, així com de la Llei, moral i ordre públic.

Qualsevol signe, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que distingeixi o serveixi per a distingir els productes i serveis de ENERGY COMGEST S.L. en el mercat són propietat d’aquesta empresa. Per a la utilització dels mateixos en el mercat per part de tercers que no siguin ENERGY COMGEST S.L. s’haurà de comptar amb l’autorització expressa de la mateixa.

Els enllaços establerts en el website no representen cap tipus de relació entre ENERGY COMGEST S.L. i les persones titulars dels citats llocs en Internet enllaçats, pel que ENERGY COMGEST S.L. no serà responsable dels continguts i serveis que poguessin oferir-se en les pàgines enllaçades. En tot cas ENERGY COMGEST S.L. respecta tot tipus de drets i, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, dels legítims titulars dels llocs en Internet enllaçats a través del website d’ ENERGY COMGEST S.L.

En qualsevol cas ENERGY COMGEST S.L. es reserva el dret a emprendre les oportunes accions legals en cas d’actes de confusió, engany, denigració, comparança, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs d’Internet perjudicials per ENERGY COMGEST SL, o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat a la Llei i al present Avís Legal. En particular, es compromet a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l’accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del website, llevat de que conti amb autorització expressa i en qualsevol tipus de suport, ja sigui físic o lògic, d’ ENERGY COMGEST SL o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats.

Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del website amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic. ENERGY COMGEST S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o el present Avís Legal.

El present Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis d’Espanya. En cas de conflicte, dificultat o controvèrsia respecte de qualsevol matèria del present Avís Legal, aquest serà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Girona sempre que això no contravingui la legislació vigent.