POLITIQUES DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui , ENERGY COMGEST, SL informa als Usuaris:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable 

ENERGY COMGEST, S.L.
B55094395Plaza Palmera 6 febrer 1 17600 – (Figueres) – Girona

Finalitat 

Gestionar les dades on l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i / o consulta.
Gestionar la seva consulta o sol·licitud.
Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.
Legitimació 

Consentiment de l’interessat
Destinataris 

No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal
Drets 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, com determina la normativa vigent en protecció de dades, dirigint-se per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI, a l’ domicili de l’entitat.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web? 

En relació amb el formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com “obligatoris”. No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que ENERGY COMGEST, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ENERGY COMGEST, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita ENERGY COMGEST, S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a ENERGY COMGEST, S.L. sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En el cas que ENERGY COMGEST, S.L. detectés que l’usuari és menor de 18 anys es reserva el dret de demanar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares i / o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat? 

ENERGY COMGEST, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Drets dels usuaris de la web 

El Comitè de Seguretat és l’òrgan responsable del tractament de les dades dins d’ENERGY COMGEST. Els drets d’accés, limitació, oposició, portabilitat, rectificació i supressió del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades i la normativa en Protecció de dades que correspongui, hauran d’exercir dirigint un escrit i el seu DNI a ENERGY COMGEST mitjançant correu postal a la Secretaria Tècnica indicant “Protecció de dades” (Plaça Palmera 6 febrer 1 17600 – (Figueres) – Girona ) o email (admin@energycomgest.com) o mitjançant el següents formularis:

FORMULARI ACCES

FORMULARI DE LIMITACIO

FORMULARI D’ OPOSICIO

FORMULARI DE PORTABILIDAD

FORMULARI DE RECTIFICACIO

FORMULARI DE SUPRESSIO